Tři čtvrtiny Čechů vyhazují jídlo jen výjimečně

…nebo to o sobě alespoň rádi tvrdí. Nejčastěji přitom končí v odpadkových koších ovoce a zelenina

Tato data vyplývají z průzkumu serveru Kupi.cz. Průměrný Evropan však vyhodí ročně okolo 100 kg a na skládkách končí podle odhadů zbytečně až třetina jídla.

Z průzkumu mezi 2500 respondenty portálu vyplývá, že čeští spotřebitelé vyhazují potraviny jen málo, nebo to o sobě alespoň tvrdí. Že jídlo výjimečně vyhodí, uvedlo 74 % dotazovaných, 7 % nevyhodí nikdy nic. Šetrnost Čechů podle serveru potvrzuje skutečnost, že jen sedm procent dotazovaných uvedlo, že prošlou potravinu vyhodí automaticky.

„Dvě třetiny spotřebitelů se nejdříve podívají či ochutnají, zda je prošlé jídlo v pořádku, až poté se rozhodnou, jak s ním naloží. Třicet procent respondentů dokonce tvrdí, že doma žádné prošlé potraviny nemívá,“ uvedl Martin Kadlčík z Kupi.cz.

Z vyjádření dotazovaných dále vyplývá, že vyhozené potraviny se na jejich rozpočtu téměř neprojeví. O tom, že by změnou svých nákupních návyků ušetřilo významnější částku, je přesvědčeno méně než pět procent lidí. Téměř tři čtvrtiny si naopak myslí, že i kdyby nemuseli vyhazovat žádné jídlo, byla by pro ně finanční úspora zanedbatelná.

Špatně odhadujeme, kolik jídla sníme

Jako nejčastější důvod, proč jídlo vyhodí, uvádějí lidé špatný odhad nakupovaného množství, v jehož důsledku se potraviny zkazí dříve, než jej stihnout sníst. Třetina lidí vyhazuje potraviny proto, že nevydrží do uvedené doby trvanlivosti uvedené na obalu. Nejčastěji vyhazují lidé ovoce a zeleninu, na pomyslném druhém místě skončilo staré pečivo, na třetím mléčné produkty.

V Česku zatím neexistuje oficiální údaj o množství potravinového odpadu. Číslo by mělo být známé v roce 2016. Podle studie vypracované pro Evropský parlament vyhodili v ČR v roce 2006 nejvíce jídla spotřebitelé. Nezanedbatelný je i podíl zemědělců, kteří z vyhozeného jídla vyhodili téměř čtvrtinu.

Podle údajů Organizace spojených národů skončí celosvětově v popelnicích ročně až 1,3 miliardy tun jídla v celkové hodnotě téměř 20 bilionů korun, což je asi třetina světové produkce potravin. Pokud by byly tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115kilogramů vyhozeného jídla za rok.