S nákupy potravin on-line má zkušenost každý pátý Čech

Výsledky průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v ČR 2015 ukazují, že 21 % Čechů po Internetu potraviny již někdy nakupovalo, z toho jen 2 % takto nakupují pravidelně. Téměř každý čtvrtý Čech (23 %) se na nákup potravin a nápojů on-line teprve chystá.

Ačkoliv se prodej potravin a nápojů prostřednictvím internetu v tuto chvíli řadí co do velikosti mezi nejmenší retailové segmenty, jeho růstový potenciál naopak patří k těm největším. V Evropské unii. 

Stejně jako v České republice využívají nákup potravin on-line zatím spíše obyvatelé velkých měst – u nás si je takto alespoň občas pořizuje 15 % Čechů. Na malých vesnicích jsou to zatím pouhá 4 %.

 „Výrazně menší podíl nakupujících na vesnicích do jisté míry logicky ovlivňuje momentální nedostupnost služby. Internetový nákup potravin by totiž rádo vyzkoušelo 14 % z nich, ale tuto možnosti momentálně nemá,“ vysvětluje Karel Růžička, Partner zodpovědný za služby pro potravinářství a nápojářství, KPMG Česká republika, a pokračuje : “Kromě velikosti místa bydliště se také ukazuje, že potraviny přes internet nakupují spíše lidé s vyššími příjmy. Mezi respondenty, kteří vydělávají více než 30 tisíc korun, jde dokonce o každého pátého.“

K nákupům potravin on-line sbíráme odhodlání

Téměř každý čtvrtý Čech (23 %) se na nákup potravin on-line teprve chystá. Zájem roste s dosaženým vzdělání – mezi vysokoškoláky jej hodlá vyzkoušet celá třetina, naopak mezi respondenty bez maturity jde o každého sedmého. K nakupování potravin po internetu se vyloženě odmítavě staví téměř polovina z nás (48 %).

Nejčastější obavy :  nevyhovující zboží a cena za dopravu

Za nejčastější nevýhodou spojenou s nákupem potravin přes internet respondenti označili riziko dodání jiného množství nebo kvality produktů, než si objednali. Za hlavní důvod nezájmu jej ale uvádí především ti, kteří nákup on-line ani vyzkoušet neplánují. Respondentům, kteří již mají s takovýmto nákupem zkušenosti, vadí cena dopravy, případně to, že je potřeba objednat zboží v určitě minimální částce, aby byla doprava zdarma.

„Češi se coby zákazníci na rozdíl třeba od Britů, Dánů či Nizozemců, chovají konzervativněji, přesto věřím, že si cestu k nákupům nápojů i potravin po internetu brzy najdou,“ dodává Karel Růžička.

Kupujeme hlavně trvanlivé zboží a nealkoholické nápoje

Češi, kteří si potraviny on-line zvykli nakupovat alespoň občas, si chválí zejména pohodlí spojené s nákupem (označilo 59 % nakupujících) a úsporu času (55 %). Zaměřují se spíše na trvanlivé zboží, které takto nakupují dvě třetiny, nebo nealkoholické nápoje. V tomto výběru se s ostatními evropskými státy shodujeme.