Výchova pekařů v Čechách

Prakticky každá česká pekárna v poslední době pociťuje citelný nedostatek kvalifikovaných pracovníků znalých svého řemesla, ochotných pracovat a hrdých na svou profesi. Naše společnost se v posledních letech upnula k fenoménu vzdělanosti, hodně za vysokoškolskými tituly a citelně nám chybí kvalitní a poctiví řemeslníci. K čemu nám jsou desetitisíce absolventů gymnázií a vysokých škol, jejichž uplatnitelnost na trhu práce je mizivá? Aby pekaři vyráběli kvalitní produkty a navázali na české gastronomické tradice, nutně potřebují kvalifikovaný a řádně odměňovaný dorost.

přečtěte si celý článek