Výchova pekařů v Čechách

Pekařský cech podporuje vzdělávání svého dorostu a snaží se získat mladé lidi pro pekařské řemeslo. Výchova mladé generace potravinářů je jednou z cest, jak udržet v tuzemsku poctivé řemeslo a výrobu kvalitních tuzemských potravin.

Odborná výuka pekařského řemesla v České republice

Podle personalistů je důvodů nedostatečného zájmu o potravinářské obory včetně pekařství několik. U profese Pekař je to zejména všeobecně nižší mzdová úroveň spojená s vyšší fyzickou náročností…

Přehled pekáren sdružených v hnutí Naši pekaři

Přehled pekáren sdružených v hnutí Naši pekaři

Seznam potravinářských škol při Svazu pekařů

Seznam potravinářských škol při Svazu pekařů

Školy a učební obory profese „pekař“ v České republice

Školy a učební obory profese „pekař“ v České republice

Mapa členských pekáren a potravinářských škol s výukou oboru "pekař"

Podívejte se na mapu České republiky a zjistěte, kde se nachází nejbližší "pekařská škola", nebo kde funguje pekárna sdružená ve Svazu pekařů a cukrářů ČR.

Atraktivita řemeslných oborů

Ptali jsme se rodičů, jak vidí další studium svých dětí… a dětí, jak vidí svou budoucnost ony.

Odborné profese a zemědělství novým hitem školáků

Sedm rodičů z deseti zvažuje, že pošle své děti na střední odbornou školu. Pětina rodičů vážně uvažuje o učňovské škole, kde vedou profese kuchařské, elektrikářské, instalatérské, ale i kadeřnické nebo truhlářské.

Vnímání řemesel českou populací

Cílem realizovaného výzkumu bylo zjistit, jaké je vnímání řemesel českou populací a zároveň jak vnímají svou situaci samotní řemeslníci.

  • 1