Vnímání řemesel českou populací

Polovině populace se pod pojmem „české řemeslo“ vybaví konkrétní řemeslná specializace. 22 % si české řemeslo spojuje s českým sklem.
České řemeslo je asociováno také s poctivou prací (19 %) a zlat ými českými ručičkami (16 %).

Seznamte se s celým výzkumem.