Výchova pekařů v Čechách

Prakticky každá česká pekárna v poslední době pociťuje citelný nedostatek kvalifikovaných pracovníků znalých svého řemesla, ochotných pracovat a hrdých na svou profesi. Naše společnost se v posledních letech upnula k fenoménu vzdělanosti, hodně za vysokoškolskými tituly a citelně nám chybí kvalitní a poctiví řemeslníci.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb, Pardubice

SPŠ potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol svou skladbou studijních oborů a dlouholetou tradicí jedinou školou tohoto typu v České republice. Škola připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, mlýnů a dalších podniků v potravinářské vertikále.

SŠPS Brno Charbulova

Nedostatek kvalitních mladých odborníků je v současné době jeden z největších problémů pekařských výrobců v naší zemi. Situaci navíc bude v příštích letech ještě zhoršovat nepříznivý demografický vývoj. Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR si proto předsevzal, že této oblasti bude věnovat zvýšenou pozornost.

Střední škola potravinářská, Smiřice

Škola ve Smiřicích u Hradce Králové má již 90-ti letou tradici. Původně se jednalo o odbornou školu pro zemědělský dorost jaroměřského okresu východních Čech a sídlo bylo na zdejším zámku.

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

VŠCHT v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na více než 170-letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Nejen tradice, ale zejména odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky a vědecky zde působilo i několik nositelů Nobelovy ceny za chemii.

Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž

Od začátku 20. století je Kroměříž kromě významné historické a kulturní tradice známá především SPŠ mlékárenskou. V roce 1974 získala tato škola sourozence“ v podobě Středního odborného učiliště potravinářského. Postupným vývojem vznikla Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži.

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka

Dějiny školy sahají až do 19. století, přesněji k 25. lednu 1885, kdy byla zřízena Průmyslová škola pokračovací v Nové Pace, která připravovala mimo jiné i pekaře a cukráře. Novodobé dějiny školy se začínají psát v roce 1951, kdy vzniklo samostatné učňovské středisko cukrářské v Rokycanově ulici.

ISŠ COP Valašské Meziříčí

Valašsko je regionem s unikátní přírodní polohou a přátelskými obyvateli. Vstupní bráně Moravskoslezských Beskyd vykresluje tvář zejména soutok dvou ramen Bečvy a strategická poloha místa. Oprávněně je tedy významným dopravním uzlem. Obyvatelstvo je nejen srdečné, jak se po léta zpívá ve známé moravské písničce, ale rovněž vzdělané. Již od konce 19. Století zapustila ve Valašském Meziříčí kořeny tradice školství a vzdělanosti.

  • 1