sv. Honorius, nebo sv. Vít?

Věděli jste, že každé lidské řemeslo má od nepaměti svého patrona a nejinak je tomu u pekařů a mlynářů? Za patrona pekařů je považován sv. Honorius. Pocházel z francouzského města Ponthieu, na konci šestého století byl biskupem v Amiens. Patronem pekařů se stal díky zázraku: během mše svaté se nad kalichem ukázala boží ruka, která držela bochník chleba. Po  Honoriově smrti následovalo prý ještě mnoho dalších zázraků a světec se poté stal známým po celé Francii.

V Čechách ovšem Honorius tak trochu soupeří se sv. Vítem, kterého mnozí čeští pekaři považují za svého hlavního patrona. Chudák, aby se roztrhal – za svého ochránce jej považují také vinaři, hostinští, lékárníci, kováři, herci, sládkové a mnozí další.

To mlynáři to mají jednodušší, mají jen jednu patronku – Kateřinu Alexandrijskou. Kateřina Alexandrijská byla podle legendy křesťanskou mučednicí žijící kolem roku 300 a po staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Veřejně protestovala u  císaře proti uctívání model a obrátila na křesťanskou víru padesát filozofů. Sama Kateřina byla vězněna a mučena. Patronkou mlynářů se prý stala kvůli kolu, na kterém ji mučili. Dnešní badatelé, včetně mnohých teologů, však tuto postavu považují za historickou fikci.