Zapojte se

Naši pekaři se ve spolupráci se Svazem rozhodli natočit film, lépe řečeno propagační video. O čem? O našem řemesle, přece.
A důvod? Těch je hned několik:

  • Chceme ukázat mladým naše řemeslo.
  • Chceme ukázat mladým naše řemeslo co nejvíc atraktivním – pro ně atraktivním – způsobem.
  • Chceme ukázat naše řemeslo také dalším cílovým skupinám – ne, opravdu nemůžeme točit víc filmů, to z časových a finančních důvodů prostě nejde. Náš film tedy musí být dobře vnímán nejen mladými, ale také např. odbornou veřejností, samotnými pekaři, médii apod.
  • Chceme tím filmem vytvořit jakousi „platformu“ pro Vás samotné, pro jednotlivé pekařské značky – tak, aby na konec filmu mohla volně navazovat ta či ona prezentace jednotlivých pekařských firem, budou-li chtít. Ano, náš film bude možné volně využít také k vlastní propagaci každého z nás.

K přípravě scénáře jsme se rozhodli pozvat partnerské potravinářské školy. Myslíme si totiž, že právě mladí – budoucí pekaři – budou schopni přispět do filmu mladou invencí a neotřelou kreativitou, uvidíme.

V každém případě se ve filmu chceme zaměřit na tyto obsahové položky:

  • Část, ve které se – obrazem i slovem – ukáže, jaký je rozdíl mezi představami o našem řemesle a moderní realitou - potřebujeme přece uvést na pravou míru ony představy o špatně placené, o noci ochuzující, nemoderní práci…?
  • Část, ve které se za naši věc postaví lidé, kteří něco znamenají (a mladí lidé je berou) – zcela v duchu naší prvotní kampaně „Fandím našim pekařům“.
  • Část, ve které uvidí sami sebe – své vrstevníky, žáky pekařských škol, lidičky, kteří vyhrávají nějaké soutěže…
  • Část, ve které promluví 2-3 mladí pekaři, kteří jsou dobří v nějaké další činnosti – ve sportu, muzice, apod.
  • Část, kde se ukáže, co se všechno v pekařině dá udělat a že je v tom také kus pořádné zábavy - rekordy, zajímavosti, fotky z cest pekařů po světě, ukázky z focení reklamní kampaně, část z natáčení tohoto filmu a další.

Máte k našemu záměru natočit propagační film o české pekařině nějaké poznámky, postřehy a hlavně nápady? Nebo jste ochotni poskytnout nám pro natáčení některého z Vašich mladých, zajímavých mistrů pekařů, nebo třeba „jen“ prostory k natáčení? Napište nám, každý nápad se hodí, každá pomoc je vítána.