Připravujeme

Mapka pekařských škol

Komise pro lidské zdroje připravila pro členské firmy mapku ČR s vyznačením potravinářských škol s výukou profese Pekař. Zároveň jim byl zaslán manuál „Průvodce firmy k navázání spolupráce se školou“, který názorně vysvětluje právní a účetní aspekty spolupráce. Cílem aktivity je navázat užší spolupráci výrobních firem a škol při výchově a uplatňování mladých potravinářů v praxi.

Problematika dotací

Dotační komise obdržela sdělení od veřejného ochránce práv České republiky, na kterého se obrátila s žádostí o prověření, zda nedochází k diskriminaci středně velkých pekáren, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců a tudíž nemohou čerpat dotační zdroje. Přestože výklad ombudsmana byl negativní, komise bude dále zkoumat možnosti odstranění této diskriminační podmínky pro střední a velké výrobce.

Dotační komise také v rámci analýzy čerpání dotačních zdrojů získala cenné informace o objemu dotací, které obdržely potravinářské obory z dotačních výzev Ministerstva zemědělství ČR. Dále se podařilo zjistit prostřednictvím zastupitelských úřadů v sousedních zemích dotační podpory, jaké mají pekaři v Německu, Rakousku, v Polsku a na Slovensku. Získané informace budou sloužit k přípravě dotační strategie pekárenského oboru pro nové programovací období 2020+.

Další a hlavně podrobnější informace najdete v příštích číslech časopisu Pekař a cukrář.

Nová mediální kauza

Komunikační tým hnutí Naši pekaři připravuje další mediální kauzu, její spuštění plánujeme na začátku letních prázdnin. Téma je tedy tentokrát jiné, jaksi nepolitické. Nazvali jsme jej pracovně „Chléb a pečivo jsou potraviny, nikoli léky“. V podtitulku bude mít tato kauza heslo „Jak je to doopravdy s mediálními mýty kolem pečiva“. Pokud máte k takovému tématu, týkajícímu se např. lepkové kauzy a dalších, nějaké poznámky, informační zdroje či další použitelné podklady, poskytněte nám je, velmi nám to pomůže. Díky.