Naši pekaři se představují

Ti nejlepší z pekařského oboru vytvořili unikátní tematické hnutí. „Naši pekaři“ přicházejí bránit zájmy spotřebitelů a kultivovat tradiční český obor.

Kdo jsme

Hnutí „Naši pekaři“ vzniklo jako soukromá iniciativa skupiny významných osobností z pekařského oboru z celé České republiky. Mezi její zakládající členy patří majitelé či manažeři pekařských provozů různých velikostí, specializací či tržní síly. Toto hnutí je zcela apolitické, z hlediska svých názorů a aktivit je dokonce nezávislé na oborových cechovních organizacích.

Ke hnutí „Naši pekaři“ patří jednotlivci i celé firmy či organizace. Všechny nás však spojuje fakt, že ať už jsme firmou či živností jakéhokoli typu, výsledkem naší práce je, lidově řečeno, „boží dar“ – chléb a pečivo. Všichni jsme si také vědomi faktu, že onen „chléb náš vezdejší“ je dílem nás všech, od zemědělců a farmářů po prodejny pečiva. Zastupujeme více druhů řemesel, typů organizací, i odlišných zájmů, na trhu každodenně vedeme svůj vlastní boj – přesto nás mnohé spojuje, např. touha dodávat na jídelní stůl jen to nejlepší.

Co chceme

Hnutí „Naši pekaři“ si klade za cíl bránit zájmy spotřebitelů, především v oblasti kvality pekařských a příbuzných výrobků dostupných na českém trhu. Hodlá také aktivně přispět ke kultivaci výrobních, ale také obchodních a marketingových postupů používaných v oboru. Třetí hlavní oblastí zájmu hnutí je snaha kladně ovlivňovat veřejné mínění a nákupní aktivity spotřebitelů ve smyslu větší ekologické odpovědnosti, efektivního hospodaření s potravinami, zdravé výživy dospělých i dětí, v neposlední řadě také v oblasti respektu k tradičnímu řemeslu a českému potravinovému, gastronomickému i obecně kulturnímu bohatství.

Hnutí „Naši pekaři“ chce také postavit pevnou obranu proti nekalým zájmům a praktikám domácích či zahraničních subjektů, které záměrně poškozují zájmy domácího pekařského oboru, jakož i oprávněné zájmy spotřebitele, především v oblastech gastronomických, kulturních, ekonomických, ekologických a zdravotních.

Čemu věříme

Mnoho věcí jsme v této zemi odpradávna uměli velmi dobře, často na světové úrovni. Na mnoho našich národních „pokladů“ jsme ale postupem času zapomněli, nyní je čas to všem zase připomenout. Český chléb a pečivo je součástí naší historie, je symbolem významných hodnot jednotlivce i národa. Proto nám dovolte být i v dnešní podivné době být hrdi na to, že jako občané této země pomáháme udržovat a obnovovat svou vlastní tradici – v oboru, který ovládáme nejlépe.

S pokorou, ale rádi, si o sobě myslíme, že své řemeslo, svůj obor ovládáme jako praví mistři. Patřit k nejlepším mistrům oboru však vyžaduje mnoho schopností a také velkou míru respektu. Základním je respekt ke kvalitě a skutečnému partnerství se zákazníkem. Mnozí ho předstírají, my ho každou noc – při pečení našich produktů – zcela samozřejmě dokazujeme.

Moc bychom si přáli, kdyby také zákazník – jaksi na oplátku - udělal občas něco pro nás. Hovoříme o lepším vztahu k potravinám, hovoříme o šetření přírody, hovoříme o respektu k naší práci, o větší skromnosti a dalších starých dobrých vlastnostech a jevech, na které dnes lidé v rolích zákazníků často zapomínají. Hovoříme také o vnímané ceně peněz a o tom, že kvalitní potravina by měla mít vždy přednost před ušetřenou mincí. Mimochodem, málokdo ví o šetření tolik jako my z pekařského oboru.

Pro své zákazníky chceme být tím nejlepším partnerem. Ale partnerství je vždycky oboustranné. Pracujeme na tom, aby se zákazníci změnili v některých svých nákupních a spotřebních procesech a projevech k lepšímu - je to totiž hlavně pro jejich dobro.