Naši pekaři Vám píší. Ano, Vám…

Vážení čtenáři tohoto webu, milí zákazníci, milovníci poctivého pečiva, přátelé!

Využíváme této příležitosti a dovolujeme si Vás oslovit s následujícím prohlášením: nejsme spokojeni se stavem věcí současných a bojíme se o věci, které teprve přijdou.

Ano, hovoříme o chlebu, poctivém řemesle, českých tradicích a mladé generaci, o zodpovědnosti vůči přírodě i člověku, o kvalitě pečiva v českých obchodech, o obchodních a marketingových praktikách mnohých výrobců i prodejců, o kvalitě stravování školáků, o zdravé výživě a životním stylu a také o honech na neexistující čarodějnice…

Víte, v žilách nám koluje stejná krev jako Vám. Nakupujeme to, co nakupují jiní, jíme to samé, co si dáváte na talíř Vy, trápí nás stejné či podobné věci. Navíc ale cítíme jistou míru zodpovědnosti z pozice lidí, kteří denně vytvářejí to, co kdysi lidé nazývali „božím darem“. Jsme pekaři, mistři svého řemesla, jsme ti, kterých se některé problémy z podstaty věci dotýkají jaksi víc než ostatních.

Proto Vám na tomto místě chceme slíbit, že naše aktivity budou směřovat do tří témat, ve kterých spatřujeme největší problém:

  • První oblastí je kultivace vnitřního prostředí, tedy naší vlastní branže, poctivé české pekařiny. Zde se chceme postavit za všechny ty slušné, kteří podnikají v souladu s právem a dobrými mravy, nešidí zákazníka, platí daně, neuchylují se k nekalému marketingu apod.
  • Druhou oblastí je obrana proti řízeným útokům zvenčí a zákulisním praktikám kdovíkoho. Chceme bránit českou pekařinu proti nekalým obchodním zájmům a nekalým komunikačním praktikám některých subjektů či zájmových skupin, které chtějí cíleně poškodit české řemeslo, české produkty, tradici dobrého chleba a všechno, co si pod těmito slovy slušný člověk představí. Chceme, aby i ten nejmenší pekař našel zastání, a aby zdravý rozum převážil nad hloupostí či bezohledností, byť to třeba zní idealisticky.
  • Ve třetí části našich aktivit se chceme podílet na nápravě nás všech – tedy spotřebitelů. Chceme napomoci snižování plýtvání potravinami, rádi bychom připomněli našim vlastním zákazníkům, že chléb je „boží dar“ a že je výsledkem pořádné dřiny, poctivé lidské práce.

Aby snad nevznikl mylný dojem: nevznikli jsme, abychom primárně bojovali, ale abychom popadli to naše krásné řemeslo, jako denně bereme do rukou chléb, a abychom se o něj a jeho starosti i radosti podělili se všemi lidmi, kteří mají zájem a chtějí poslouchat. A jestli budeme muset bojovat, pak jen v obraně – před hloupostí, nekalými zájmy nepoctivců a proti všemu, co poškozuje českou pekařinu a její kvalitní produkty.

K tomu všemu potřebujeme víc než jen pocit, že naše názory jsou správné. Potřebujeme vědět, že za našimi aktivitami a snahami stojí alespoň část veřejnosti, které stejně jako nám není lhostejné, že lidé nakupují nekvalitu, že cizí zájmy jsou mnohým obchodníkům přednější než podpora českého podnikání, že rodičům nevadí, jaké nezdravé věci jejich děti svačí, že chleba často končí v tom nejhorším místě – v odpadkovém koši…

Prosíme každého z Vás, abyste se nad některými z našich témat – ať už je uvidíte na letácích v prodejnách našich členů, nebo v médiích, nebo se s nimi setkáte tam, kde můžete sami rozhodnout a cosi ovlivnit – prostě abyste se nad některými z našich témat alespoň občas zamysleli a řekli si: i já s tím mohu něco udělat. Alespoň šířením myšlenky, slovem, přeposláním článku, čímkoli. Jinou formu podpory nežádáme a neplánujeme. Slovo, pomoc při rozšiřování našich témat a myšlenek, to je to, o co prosíme.

Jsme Vaši pekaři, každou noc pracujeme, abyste měli ráno na stole čerstvé, křupavé a voňavé pečivo, takový ten chléb náš vezdejší, jak chlebu a pečivu říkávali naši předkové. Jsme tu, abychom se spolu s Vámi pokusili vrátit do českých obchodů i domácností pozapomenuté povědomí o tom, co je skutečná kvalita, odpovědnost a úcta.

A v tomto snažení Vás prosíme o Vaši podporu a pomoc.

S úctou

Vaši pekaři