Naši pekaři

Jestli předchozí konstatování vypadala – byť na chvíli – jako přehled slabých stránek či hrozeb našeho oboru, pokusme se být na chvíli optimističtí a udělejme z nich klady, nebo dokonce příležitosti! Zdá se, že mediální svět nemá problém psát o jevech a věcech, které se nás bytostně týkají (dveře do médií tedy můžeme mít otevřené). Zákazník naše produkty zcela samozřejmě zná a potřebuje (nemusíme se nikomu představovat, nikomu se vnucovat). Vypadáme jako ti slabí a bezbranní (to se v dnešním světě vyplatí). A dobrá zpráva navíc: nikdo se v našich oborech (pekařině, cukrařině, ale také gastronomii a zdravé výživě) nevyzná lépe než my!

Na úvod je tedy možné říci, že situace je velmi, velmi příznivá. Příznivá tomu začít něco dělat se strategickou komunikací směrem ven, omladit a zatraktivnit pekařské řemeslo a vůbec – trochu „šlápnout“ do oblasti, ve které dosud nejsme právě nejsilnější - marketingu a komunikace. Proto se sešlo představenstvo Svazu, aby si stanovilo následující cíle: radikálně posílit reputaci oboru, vstoupit do povědomí veřejnosti jako mnohem mladší a zajímavější obor než dosud, v médiích vyvolat dojem utlačovaných bojovníků za správné věci, a v programových nepřátelích vzbudit oprávněný respekt.